valium buy Simi Valley buy valium online valium 5 es fuerte

maximum safe single dose of tramadol buy tramadol tramadol hcl 225 mg

can ambien cause twitching buy ambien online ambien buy Bakersfield

xanax zusammensetzung generic xanax xanax et lupus

flagyl tramadol interaction buy tramadol can you mix tramadol and percocet

recreational value of xanax buy xanax xanax beta blocker

can i take valerian root and ambien together buy ambien ambien cr picture

non narcotic alternative to valium diazepam 10mg valium embarazo contracciones

lema del dia mundial del medio ambiente 2011 wikipedia ambien drug how soon can you refill a prescription for ambien

soma sirini order soma online formula da soma excel 2010

Tandem: a titkos törvénymelléklet (röpködő százmilliárdokról)

A közoktatási törvény titokzatos és titkos melléklete (melynek létezése cáfolatát nem cáfolja hitelt érdemlően, hogy itt hever előttem) egy pénzügyi implementációs tervnek és hatásvizsgálatnak látszó negyven oldalas dokumentum. Szakmai színvonala nem tér el a kormány által kibocsájtott hasonló dokumentumokétól, ezért egy szavát sem hiszem el. Ennek ellenére nagyon tanulságos, jól illusztrál kormányzati szándékokat.

Mindenekelőtt szeretném még egyszer nyomatékosan jelezni, hogy az anyagban szereplő számok a kormányzat belső önáltatási mechanizmusának jellegzetes termékei: szinte egyetlen kalkuláció sem megalapozott. Csak illusztráció gyanánt: nem lehet megbecsülni a központi bérfinanszírozás miatt a központi költségvetésre háruló plusz kiadásokat, amíg nincs elfogadott központi tanterv, ugyanis alapvetően az határozza meg az iskolák pedagógus munkaerő igényét, tehát az oktatás fajlagos költségeinek kb. nyolcvan százalékát. (Ennek az összefüggésnek az oktatásirányítók nem nagyon vannak tudatában.) Ugyanígy, képtelenség az államosítás és centralizált irányítás adminisztratív költségeiről becslést készíteni, amíg nem tudható, hogy milyen szintű, milyen hatáskörrel rendelkező milyen szereplők mit csinálnak majd. Ez pedig nem tudható, mert önkormányzati reform részleteiről nincs döntés. Máshol az anyag nagyvonalúan úgy tesz, mintha a felső tagozatok tömegének központosítása nem járna kiadásokkal, vagy mintha a gyakorlatban is működőképes lenne, hogy a tartós tankönyveket négy évig nem kell pótolni. Az anyag nem számol egy nagy rakás kiadással, mint például a szakfelügyelet megszervezése vagy az államosított megyei szakmai szolgáltatók létrehozása. Arról nem is beszélve, hogy a költségek jelentős része a törvénytervezet alapján még nem kalkulálható, ahhoz ismerni kellene a hatalmas tömegű részleteket szabályozó miniszteri rendeletet. Ezek azonban nincsenek meg, a legtöbb szabályozandó kérdésről még vázlatos elképzelések sincsenek.  Nem folytatom, az anyagból az ehhez hasonló apró kalkulációs problémák tömegét lehetne kiásni, tehát az egész meglehetősen komolytalan.

Vessük inkább figyelő szemünket az anyagból kiolvasható kormányzati (hátsó) szándékokra. A kiadásokat és a megtakarításokat első körben a különböző változtatások tervezett üteme határozza meg. Mint az alábbi ábrán látszik, a kormány feszes munkatempót diktál magának, annál is inkább, mert bizonyos komoly intézményi változtatások tömege nem is szerepel a felsorolásban. Ennek az elképesztő, történelmileg egyedülálló implementációs kihívásnak a világ egyetlen kormánya sem lenne képes megfelelni, ez a kormány pedig különösen nem fog. (Már csak azért sem, mert a törvény elfogadása után egy-két évig az oktatásirányítás saját átszervezésével lesz elfoglalva, ha ezen kívül még csinálnia is kell valamit, abból hatalmas zűrzavar lesz.) Borulni fog tehát az egész, de most tekintsünk el ettől is.

.

Az anyag e 12 darab részben megtakarításokat, részben pedig többlet ráfordítást generáló intézményi (ellen)reform mellett tartalmazza a csökkenő gyermeklétszámból fakadó megtakarítások becslését is. A 2015-ig kalkulált és évekre lebontott megtakarítások és többlet ráfordítások összesítéséből általam rajzolt alábbi kis térkép alapján érdekes kép rajzolódik ki:

 • A megtakarítások és a többlet ráfordítások között hatalmas különbség van: 2015-ig (ameddig az anyag ellát) az önmagában is irdatlanul magas 173,45 milliárdnyi megtakarítással szemben 886.54 milliárdnyi többletkiadás szerepel.
 • A kiadások jelentős része 2015 után keletkezik, melynek kalkulációja nem történt meg. Az anyagban szereplő számok alapján a felmenő rendszerben bevezetett ingyenes tankönyvek és mindennapos testnevelés tornaterem építési költségei további kb. 430 milliárddal növelik a következő kormány(ok) kiadásait, amihez hozzá kellene számítani a pedagógus életpálya modell 2018-ig kiépülő rendszerének megint csak nem kalkulálható milliárdjait.
 • A megtakarítások kétharmadát a kormány még a választások előtt érvényesíteni akarja, a kiadások több, mint kétharmadát azonban áttolja a következő kormányra. Így például a választások előtti évben szeptembertől és a választások évében lesz ugyan egy szerény választási béremelés, ami nem fogja pótolni a már idén és jövőre elszenvedett pedagógus reáljövedelem csökkenést. A pedagógus bérek tervezett felzárkóztatásának hatalmas költségei viszont már a következő kormányra lesznek hárítva, mert a bértábla szorzójának emelését 2015-re halasztották.
 • Az anyagban szereplő kiadások között van három olyan tétel, amelyek – ha a törvényt jelenlegi formájában elfogadják – kemény kiadások lesznek, tehát nemigen halaszthatóak. Ezek közé tartoznak az intézmények és pedagógusbérek finanszírozásának átvétele, az egész napos iskola és a minden napos testnevelés. Az ezekre tervezett összkiadás a választásokig 150 milliárd forint. Az összes többi tétel puha kiadás, ami azt jelenti, hogy a begyűrűző euró válságra hivatkozva, vagy csak bizonyos jogszabályok kiadását késleltetve minden további nélkül továbbháríthatóak a következő kormányra. Ezt azt jelenti, hogy kellő „implementációs rugalmasság” esetén 2014-ig a megtakarítások akár nagyobbak is lehetnek, mint a kiadások.

Örvendetesen hosszú és másfél tucat országban gyakorolt szakértői pályafutásom alatt még soha nem láttam példát arra, hogy egy kormányzat az összes közoktatási kiadásokhoz képest ilyen elképesztő összegekkel játszadozott volna. Egyelőre még a miénk is csak papíron csinálja… Egy dolog biztos, az ár, amit a röpködő százmilliárdokért fizetünk majd hatalmas lesz: minden évben az oktatásból képzettség nélkül kilökött vagy parkoló pályára állított gyermekek tízezrei.

Hozzászólások:

 • kötözködő 2011.11.03. 14:01 Válasz

  Előre is bocsánat, de ezt a tagmondatot nem tudom szó nélkül hagyni: “melynek létezése cáfolatát nem cáfolja hitelt érdemlően, hogy itt hever előttem”.

  1) A létezésének a cáfolatát épphogy hitelt érdemlően cáfolja, hogy a dokumentum ott hever a szerző előtt.

  2) A cáfolat szót akkor használjuk, ha hiszünk is a cáfolónak. Ha nem hiszünk neki, akkor a “tagadás” szót érdemes használni.

  3) A “melynek létezése cáfolatát” szókapcsolatot pedig nem elemzem, egyszerűen helytelen a toldalékolás.

  Tehát valahogy így nézne ki helyesen: “amely létezésének tagadását hitelt érdemlően cáfolja, hogy itt hever előttem.”

 • István 2011.11.03. 14:46 Válasz

  “melynek létezése cáfolatát nem cáfolja hitelt érdemlően, hogy itt hever előttem”

  Szerintem ez a mondatdarabka zseniális. Már már költői a zavartsága, és a sokatmondó semmitmondása… :)

  Kedves kötözködő nyelvtanilag értelek, de hiszek az “írói szabadságban”, és tudok a sorok között olvasni. Próbáld meg Te is! :)

 • Radó Péter 2011.11.03. 16:01 Válasz

  Kedves Kötözködő! Jól csinálja a kötözködést…:-) Sajnos én szenvedélyes szeretettel csüngök a magyar nyelv kreatív meggyalázásának lehetőségén. Csak dőljön hátra és nyugodtan adja át magát annak a borzongató és csontkaparó érzésnek, ami ilyen mondatok olvasásakor elárasztja minden jóérzésű nyelvművelő lelkét. Írhatnék szabatosan olyankor is, amikor a pontos megértésnek nincs tétje, de kérdezem: nem lenne unalmas?

 • toth istvan janos 2011.11.03. 18:45 Válasz

  Kedves Radó Péter,
  fel tudná tenni a netre az anyagot (beszkennelve pdf-ben pl.)? Vagy már fent is van valahol?
  Ha nem, akkor sokan hálásak lennének ezért.
  tij

 • Radó Péter 2011.11.03. 19:12 Válasz

  Sajnos már nincs nálam.

 • zölde 2011.11.04. 07:39 Válasz

  “Itt hevert előttem, elolvastam, véleményt írtam róla, de ti nem láthatjátok, bocs, ‘már nincs nálam’, és még másolatom sincs róla.”
  – Ez teszi hiteltelenné az írást. Kár, mert biztos lenne még, akit érdekelne a tényleges háttér. Szerintem aki egy titkos, ámde igencsak közérdekű dokumentum ellen nyilatkozik amellett, hogy magát a dokumentumot továbbra is titokban tartja, nem is tiltakozik ellene. :(
  A másik lehetőség, hogy valójában nem látta, de akkor meg miről is ír?
  A fenti “titokzatos és titkos melléklete” link valójában nem egy mellékletre mutat, hanem másik cikkre, ami pont ugyanerről szól: arról a mellékletről, ami itt a 21. században a net világában papíron terjed megállíthatatlanul.
  Ébresztő, emberek! Tényeket, ne prófétákat!
  Üdv

 • zölde 2011.11.04. 14:03 Válasz

  Úgy tűnik, máris tróger kormánypárti lettem, mert jóváhagyás híján meg se jelent az előző írásom. Vagy csak azok írhatnak hozzászólást, akik a cikk minden szavával egyetértenek? Kösz!
  Nem vagyok kormánypárti, de a hülyítést sem bírom, ez van…

 • Radó Péter 2011.11.04. 20:15 Válasz

  Kedves zölde, a blogmotor spamszűrője néha kiszűri a freemailes leveleket, amikor megtalálom őket azonnal kiteszem. Ami pedig az írás hitelességét illeti, csak információkat és információk interpretációját osztottam meg, természetesen nem áll módomban dokumentálni az általam megosztott számokat. Szabadon dönthet arról, hogy mit hisz el és mit nem. A sajtó és ez a blog pedig ezentúl is meg fosztja osztani azokat az információkat, amelyek fontosak az oktatáspolitika megítélése szempontjából. Egyébiránt, az alapproblémával egyetértek, elég nagy gáz, hogy ezeket a kalkulációkat nem a kormány osztja meg.

Új hozzászólás írása