soma az lyrics soma online soma 4 nolu asm

10mg valium blue diazepam 5mg valium anziani

valium cefalea valium drug valium kidney stones

yellow xanax footballs mg buy xanax xanax 1 mg and weed

xanax 2 mg efectos secundarios generic xanax xanax and contraindications

para sirve tramadol inyeccion tramadol 50 mg mecanismo de açao do tramadol

what the main ingredient in tramadol tramadol 50mg interaction between venlafaxine and tramadol

soma fivics maxpro short rod buy soma online michelle martin soma

valium vs lexapro valium online valium 05

aripiprazole and tramadol tramadol 50 mg tramadol sudden death

buy essay uk

Témáink: tanfelügyelet

A Szerbiában zajló oktatási reformról

Egy régi adósságomat törlesztem ezzel a déli szomszédunknál zajló oktatási reformról szóló rövid áttekintéssel. Két szempontból is nagyon izgalmas: egyrészt szépen belesimul mindabba, ami a nemzetközi oktatáspolitikai irodalomból kiolvasható a sikeres oktatási reformok kulcselemeiről, másrészt nagyon pontosan demonstrálja, hogy hol húzódnak az oktatáspolitikai siker korlátai egy centralizált rendszerben. Ami Szerbiában…

Az iskolafejlesztésről

A jelenlegi kormány régmúltba zárkózó oktatáspolitikájának fényében ebben a bejegyzésben semmi olyasmiről nem lesz szó, ami akár a legcsekélyebb mértékben aktuálisnak lehetne tekinthető. Egy intelligens módon kormányzott közoktatási rendszer lelke az intelligens iskola. Az olyan iskola, amelyben minden a tanulásról és annak eredményességéről szól, amely reflektál saját tevékenységére, tanul a…

A hatékony iskoláról

Mivel a következő években az erkölcsi érzék fejlesztésén és a nemzeti identitás erősítésén lesz a hangsúly, és nem azon, hogy minden gyerek rendesen tanuljon meg olvasni és számolni, (amire a magyar iskolákba járó 15 évesek ötöde ma nem képes) egy kicsit őrzöm a lángot. Az OktpolCafén a tanfelügyeletről szóló vita…

Back to the Future

Több konferencián felvetettem, hogy a tanulással kapcsolatos globális elbűvöltség (fascination) valószínűleg éppen a tanulás válságát jelzi. Egy sokkal kiegyensúlyozottabb megközelítésben a felejtést (amely megtisztít helyeket és kapacitásokat az új tanulásnak) ugyanolyan fontos egyéni és szervezeti jelenségként kellene kezelni, mint magát a tanulást. Felvetésem sem iskolai sem pedig OECD-s körökben nem…

Előre vagy hátra? A szak-/tanfelügyeletről

Az elmúlt fél évtizedben egyre általánosabb az egyetértés abban, hogy a közoktatás számos problémájára az egyik legfontosabb megoldás egy hatékony – az iskolák külső értékelését is magában foglaló – minőségértékelési rendszer létrehozása és működtetése lenne. (Magyarország azon nagyon kevés európai ország egyike, ahol egyáltalán nem működik tanfelügyelet.) Itthon is és…