bringing valium into thailand diazepam 5mg can valium make you lose weight

kitestation abu soma bay soma 350 mg soma puzzle experiment

xanax fda class buy xanax can a pregnant woman have xanax

take ambien with lunesta buy ambien ok to take benadryl and ambien

valium to treat ibs diazepam 5mg buying valium in portugal

can you take xanax and naproxen together buy xanax xanax round blue r

will 200mg of tramadol get me high buy tramadol vente tramadol en ligne

different brands of xanax bars buy xanax online without prescription is 1mg of xanax a high dose

carisoprodol soma drug test soma drug soma sahibinden satılık oto

tramadol absorption site buy tramadol does tramadol cause itching in dogs

Témáink: nevelés

A neveletlenség társadalmi költségeiről és a nevelés mai mozgásteréről

Az OktpolCafé hasábjain lappangó, majd kibontakozó nevelési vita kapcsán több bejegyzést is tervezek. Célom, hogy a nevelés létjogosultságának, tipológiájának és reális oktatásügyi mozgásterének olyan vázlatát adjam, ami alkalmas a jelenség aktuálpolitikától mentes megragadására. A téma nyilvánvalóan nem egy közpolitikai elemzéssel és értékeléssel foglalkozó szakember tollára való, de a nevelés, mint…

Az oktatás “ellenszocializációs” potenciáljáról

Amikor kompetenciákról kezdtünk el beszélni, már nem csak ismeretekről, de attitűdökről, értékekről is beszélünk, lényegében kitágítottuk a nevelés horizontját. Vegyük tehát komolyan a kereszténydemokrata oktatásirányítás által megfogalmazott célokat, melyeket az új törvénymódosítási koncepció a Figyelő által idézett mondata is illusztrál: a „jelenlegi fogyasztói szemlélettel működő közoktatás a társadalomra egyre erősebben…

A konzervatív felnőttnevelés esélyeiről, a devizahitelesek kapcsán

Nem nehéz megjósolni, hogy a következő években rehabilitálódik a szociálliberális kormányzatok alatt valódi tabutémává vált nevelés témája. A nevelés rendkívül tágan értelmezhető tartományában – konzervatív kiindulópontunk következtében – elsősorban a tetteinkért való egyéni felelősségvállalásra összpontosítunk az alábbiakban. A neveléssel kapcsolatos hipotézisünk az, hogy a társadalmi alrendszerek (közszolgáltatások, gazdaság, média stb.)…

Nevelésről, kompetenciákról és a politikai szómágiáról

A magyar nyelv gazdagsága miatt több szavunk van bizonyos dolgokra, politikusaink pedig hajlamosak kijátszani egymás ellen a szavainkat. Ezt teszik például az neveléssel és oktatással, amire szegény angoloknak, amerikaiaknak és új-zélandiaknak csupán egy szavuk van: education. A nevelés primátusát különösen az úgynevezett „kompetencia alapú oktatással” szokás éles kardként szembefordítani. A…