argento soma 02 fr buy soma a soma dos valores complexos z+2z

does xanax cause dehydration buy xanax xanax tums interaction

what will half a xanax do to me xanax price is tegretol like xanax

lysanxia mieux que xanax buy xanax que son las xanax

buy diazepam San Bernardino buy valium online ciprofloxacin and valium

tramadol reaction alcohol buy tramadol afraid to take tramadol

what is tramadol 50 mg used for tramadol 50mg tramadol om 650 side effects

soma speedster for sale buy soma soma de frações com base diferente

xanax 2.5 mg street value order xanax can xanax overdose cause death

taking tramadol and methadone together tramadol 50 mg does tramadol make you loopy

best essay uk

Témáink: minőség

Amiről a felsőoktatási törvénynek szólnia kellene

Az OktpolCafé nagyon elhanyagolta a készülő felsőoktatási törvényt, legfőképpen azért, mert a közoktatás totális újraszabályozása összehasonlíthatatlanul több kárt okoz, mint a beterjesztett felsőoktatásról szóló tervezet. Előre jelzem azonban, hogy ez a bejegyzés sem magáról a hallgatókat és az intézményeket bután bizgető törvénytervezetről szól, hanem arról, amiről véleményem szerint a törvénynek…

Minőségről és a közoktatás-felsőoktatás közötti átmenetről

Változatlan intenzitással zajlik a felsőoktatás romló minőségéről és a közoktatás kibocsájtásának hanyatlásáról szóló diskurzus. (A dolog kísértetiesen emlékeztet a közoktatásban uralkodó káoszról egy évvel ezelőtt kialakult „közmegegyezésre”.) Az erről szóló sirámok mögött alapvetően a felsőoktatás alkalmazkodásra való képességének gyengesége és az ebből fakadó felelősség áthárítás áll. (Ez a bejegyzés a…

PISA 2009: még egyszer a tanulási eredmények minőségéről

Magyarországon olyan erős a közoktatásról szóló válságkommunikáció és olyan intenzív a különböző szereplők közötti össznépi felelősség áthárítás, hogy a felsőoktatás problémáit a közoktatás minőségének romlásával magyarázó oktatáspolitikai mítoszról szóló bejegyzésemet többen erősen tamáskodva fogadták. A jelek szerint annak belátása is nehézséget okoz sokak számára, hogy a magyar közoktatás eredményeivel elsősorban…

Oktatáspolitikai mítoszok: a felsőoktatás a közoktatás minőségromlásáról

Az Expanzió egyik felsőoktatási projektje kapcsán szinte napi rendszerességgel találkozom azzal a felsőoktatási szereplők körében meggyökeresedett nézettel, hogy a közoktatás minőségének romlása miatt egyre gyengébbek a belépő hallgatók, s ez – természetesen a finanszírozás elégtelensége mellett – a felsőoktatási minőségromlás legfontosabb oka. Magával a felelősségáthárítás mögött álló állítással, mely szerint…

A közoktatási decentralizáció okairól

Az új kormányzat eddig meghirdetett tervei között szerepel a központi tantervekhez való visszatérés, a központi bérfinanszírozás bevezetése és a tanári fizetéseket megállapító szakfelügyelet létrehozása. (Ez utóbbiról itt írtam.) Ez a három dolog önmagában is radikálisan írja felül a jelenlegi decentralizált rendszert (várható hatásaikra visszatérek majd, ha többet tudunk róluk), s…

Előző122. oldal / összesen: 2