xanax withdrawal and fatigue buy xanax drug company for xanax

robaxin with ambien ambien without prescription how long does it take to taper off ambien

purchase zolpidem Lewisville buy ambien can you snort ambien 10mg

soma commercial model 2013 soma online angioma del soma di d12

soma lofts soma drug manga shokugeki no soma ch. 41

nursing considerations xanax alprazolam price good dose for xanax

soma hangi ile bağli order soma smashing pumpkins soma youtube

excel não faz auto soma order soma online shokugeki no soma 25th

a soma de 7 com o cubo de 2 buy soma soma işkura kayıt

how do i get prescribed valium valium diazepam can i buy valium in thailand

Témáink: foglalkoztatás

Oktatásról és elhelyezkedési esélyekről. (Válasz a miniszterelnök kérdésére)

A kormány által nemsokára szétküldött kérdőívre természetesen nem fogok válaszolni. Részben azért nem, mert nem szívesen veszek részt értelmetlen és drága politikai piár akciókban, részben pedig mert erről a kérdésről inkább a közoktatás politikai, köznevelés és szakképzési tanácsokban, a felsőoktatás „köztes szervezeteiben”, a tripartit érdekegyeztetés fórumain és a különböző kamarákkal…

Megéri-e továbbtanulni?

Az elmúlt két-három évben egyre markánsabban figyelhető meg a Demján Sándor nevével fémjelzett gazdasági érdekcsoportok és a kamarai érdekképviselet oktatáspolitikai térfoglalása. Erős, egyszerű és egyértelmű üzenetek fogalmazódnak meg a betanított és szakképzett munkások hiányáról, a diplomás túlképzésről és a “termelőmunka” tekintélyének szükséges megerősítéséről. A felsőoktatás területére ez a vita a…

A pedagógus életpálya modellről

Megint egy olyan témáról lesz szó, ami szerepel a jelenleg fungáló oktatási kormányzat napirendjén, s amellyel kapcsolatban konkrét elképzelésekről eleddig nem értesültünk: a pedagógus életpálya modellről. Nem fölösleges tehát egy kis áttekintés arról, hogy mi mindent érdemes figyelembe venni az erre irányuló oktatáspolitikai tervezés során, ugyanis a probléma messze összetettebb,…

Hová mennek a fejlesztési pénzek?

Minden fejlesztéspolitikai alapvetés kiindulópontja az, hogy a fejlesztési pénzek a (helyben vagy központilag) feltárt társadalmi-gazdasági problémák orvoslását szolgálják. Ezen kiindulópont valósággal történő ütköztetésére az Operatív Programok elemzése is jó kiindulópont, de az OP-k áttekintése még keveset mond a projektek valóságáról. Az ESZA értékelésekor módunk volt a fenti fejlesztéspolitikai alapvetés európai…

A pedagógus szakmáról

Az eddig írt bejegyzéseimben oly sokat értekeztem pedagógiai populizmusról, arról, hogy ne bízzuk pedagógusokra az oktatáspolitikát, vagy a szöveges értékelésre valamilyen okból alkalmatlan pedagógusokról, hogy kezd körüllengeni a gyanú, hogy „nem szeretem” a pedagógusokat. (Ezért baráti körben már kaptam is az arcomra.) Ez persze egy kicsit olyan, mint nem szeretni…