does tramadol and hydrocodone show up the same on a drug test buy tramadol cod dexamethasone and tramadol interaction

get alprazolam Las Vegas buy xanax get more xanax

tramadol tabac tramadol 50 mg canine allergic reaction to tramadol

buy ambien Norfolk buy ambien ambien neuropathy side effects

a soma de todos os numeros primos que sao divisores de 30 soma online soma restaurants and bars

giving baby valium diazepam 5mg valium placebo effect

how was valium made valium no prescription needed buy valium using paypal

stop smoking xanax buy xanax xanax dosage for panic attack

how can i tell if i need xanax alprazolam price get alprazolam Denton

xanax for best man speech cheap xanax what happens if you are caught with xanax

Témáink: fejlesztéspolitika

.A “korlátozott érvényességű” fejlesztéspolitikákról

Minap egy hasznos bukaresti konferencián tekintettük át az ESZA és ERFA-programok értékelésének legfontosabb tanulságait. Bukarest annak ellenére gyorsan fejlődik, hogy Románia gyakorlatilag képtelen a Kohéziós Alapok lehívására. Ez az elgondolkoztató tapasztalat a konferencia során további érdekes felvetésekkel gyarapodott.

Sokk. Terápia?

Az államilag támogatott felsőoktatási férőhelyek 2011/12-es számai képzési területenként is ismertekké váltak a héten. Tudjuk, hogy a miniszterelnöki hatáskörben meghozott döntéskor nem használták fel a rendelkezésre álló adatokat és hatástanulmányokat. A következőkben kísérletet teszünk a bekövetkező sokk és alkalmazkodási kényszer modellezésére – egyetlen szempont, a képzési kínálat területi megoszlása alapján….

Horváth Ádám: Mennyi fejlesztési pénzt tud megemészteni a közoktatás?

A tervek szerint TÁMOP 3. prioritás keretéből elvonásra kerül 47 milliárd Ft. Így a 2013. végéig hátralévő időszakban mintegy 140 milliárd Ft marad a korábbi 188 milliárd Ft helyett. Az indok: az alacsony abszorpciós képesség. Érdemes megvizsgálni a közoktatás forrás-felszívó képességét és, ha az tényleg alacsony, akkor az okokat is…

Horváth Ádám: Fejlesztés és amortizáció

Az informatikai eszközökre fordított, mintegy 30 milliárd forintnyi EU forrással megvalósult fejlesztések (TIOP 111) fenntarthatóságának záloga a közoktatás gazdálkodásában az a – költségvetési szervekéhez hasonlóan – megjelenő különleges jelenség, amelynek következtében az iskolai épületekre, eszközökre nem érvényes az amortizáció.

Az uniós források által okozott károkról

A közgazdaságtudomány egyik relatíve újkeletű felismerése az a tény, hogy minél gazdagabban egy ország természeti erőforrásokban, annál lassabban fejlődik. Nevet is adtak a jelenségnek: ez a forrásátok (resource curse). Váradi Balázs már 2006-ban feszegetni kezdte, hogy a Magyarországra beömlő EU-s források nem feltétlenül hajtanak hasznot. Ebben a bejegyzésben megpróbálom összefoglalni,…

Jó gyakorlatok rendszerszintű kiterjesztéséről

Mivel néhány kedélyeket borzoló vagy vérmes reményeket gerjesztő Hoffmann Rózsa nyilatkozattól eltekintve viagra online manapság az oktatáspolitikában nem történik semmi érdekes, egy ideje az OktpolCafén oktatáspolitikai ismeretterjesztéssel múlatom az időt. Most is egy klasszikus problémáról lesz szó. A magyar közoktatásban mindenre van valami „jó gyakorlat”. Másfelől azonban azt látjuk, hogy…

Fejlesztésről és az implementációs gödörről

Néhány napja Pomázon, az ott zajló TÁMOP-os óvodai és iskolai fejlesztési projektek zárókonferenciáján jártam. Az előadásomból két – egymással összefüggő – dolgot osztok meg. Az egyik az oktatásfejlesztés szó kicsomagolása (meglehetősen sok dolgot értünk rajta egyszerre), a másik pedig a TÁMOP-ban zajló (15 hónap alatt lebonyolított) projektek időkereteiről szóló reflexió….

12Következő1. oldal / összesen: 2