side effects of ambien sleep medicine buy ambien online norco ambien interactions

equilibrium 109 aura soma soma medication soma and arthritis

cheap diazepam uk order valium my dog ate my valium

soma mou tekstove soma no prescription formula da soma da tangente

drug interactions xanax and prozac generic xanax hydrocodone vs xanax high

therapeutic level for xanax buy xanax where to buy xanax australia

taking valium first time buy diazepam online temazepam and valium together

can ambien give you anxiety buy ambien online where can i buy ambien sleeping pills

what does valium pill do buy valium online what colour are valium tablets

can you take tramadol and celexa at the same time tramadol 50 mg extremely sick from tramadol

best essay uk

Témáink: ESZA

.A “korlátozott érvényességű” fejlesztéspolitikákról

Minap egy hasznos bukaresti konferencián tekintettük át az ESZA és ERFA-programok értékelésének legfontosabb tanulságait. Bukarest annak ellenére gyorsan fejlődik, hogy Románia gyakorlatilag képtelen a Kohéziós Alapok lehívására. Ez az elgondolkoztató tapasztalat a konferencia során további érdekes felvetésekkel gyarapodott.

Horváth Ádám: Mennyi fejlesztési pénzt tud megemészteni a közoktatás?

A tervek szerint TÁMOP 3. prioritás keretéből elvonásra kerül 47 milliárd Ft. Így a 2013. végéig hátralévő időszakban mintegy 140 milliárd Ft marad a korábbi 188 milliárd Ft helyett. Az indok: az alacsony abszorpciós képesség. Érdemes megvizsgálni a közoktatás forrás-felszívó képességét és, ha az tényleg alacsony, akkor az okokat is…

Irányváltás

Az alábbiakban a fejlesztéspolitika egy olyan eleméről lesz szó, amelynek megvitatása csakis az Európai Unió 2011-es magyar elnöksége kapcsán látszik célszerűnek. A nevezett félévben ugyanis olyan problémafelvetés, koalícióképzés és ügyvitel indítható, amelynek – középtávon – komoly részeredményei lehetnek. Mindannyiunk számára ismeretes, hogy a 2004-től csatlakozó új tagállamok egy sor területen…

Hová mennek a fejlesztési pénzek?

Minden fejlesztéspolitikai alapvetés kiindulópontja az, hogy a fejlesztési pénzek a (helyben vagy központilag) feltárt társadalmi-gazdasági problémák orvoslását szolgálják. Ezen kiindulópont valósággal történő ütköztetésére az Operatív Programok elemzése is jó kiindulópont, de az OP-k áttekintése még keveset mond a projektek valóságáról. Az ESZA értékelésekor módunk volt a fenti fejlesztéspolitikai alapvetés európai…