soma de vetores gaal buy soma online carisoprodol Sioux Falls

can you take tramadol and celexa at the same time tramadol 50 mg extremely sick from tramadol

tramadol solucion inyectable 100 mg cheap tramadol online how common are seizures from tramadol

tramadol complications tramadol 50mg dog acting weird on tramadol

is 100mg of tramadol a high dose order tramadol online is tramadol stronger than ultracet

natural supplement for valium buy valium hvordan skaffe valium

bringing valium into thailand diazepam 5mg can valium make you lose weight

can you take wellbutrin with tramadol tramadol 50mg can you take a percocet with tramadol

get ultram Independence buy tramadol can you freebase tramadol

xanax orron át generic xanax can xanax be habit forming

Témáink: ESZA

.A “korlátozott érvényességű” fejlesztéspolitikákról

Minap egy hasznos bukaresti konferencián tekintettük át az ESZA és ERFA-programok értékelésének legfontosabb tanulságait. Bukarest annak ellenére gyorsan fejlődik, hogy Románia gyakorlatilag képtelen a Kohéziós Alapok lehívására. Ez az elgondolkoztató tapasztalat a konferencia során további érdekes felvetésekkel gyarapodott.

Horváth Ádám: Mennyi fejlesztési pénzt tud megemészteni a közoktatás?

A tervek szerint TÁMOP 3. prioritás keretéből elvonásra kerül 47 milliárd Ft. Így a 2013. végéig hátralévő időszakban mintegy 140 milliárd Ft marad a korábbi 188 milliárd Ft helyett. Az indok: az alacsony abszorpciós képesség. Érdemes megvizsgálni a közoktatás forrás-felszívó képességét és, ha az tényleg alacsony, akkor az okokat is…

Irányváltás

Az alábbiakban a fejlesztéspolitika egy olyan eleméről lesz szó, amelynek megvitatása csakis az Európai Unió 2011-es magyar elnöksége kapcsán látszik célszerűnek. A nevezett félévben ugyanis olyan problémafelvetés, koalícióképzés és ügyvitel indítható, amelynek – középtávon – komoly részeredményei lehetnek. Mindannyiunk számára ismeretes, hogy a 2004-től csatlakozó új tagállamok egy sor területen…

Hová mennek a fejlesztési pénzek?

Minden fejlesztéspolitikai alapvetés kiindulópontja az, hogy a fejlesztési pénzek a (helyben vagy központilag) feltárt társadalmi-gazdasági problémák orvoslását szolgálják. Ezen kiindulópont valósággal történő ütköztetésére az Operatív Programok elemzése is jó kiindulópont, de az OP-k áttekintése még keveset mond a projektek valóságáról. Az ESZA értékelésekor módunk volt a fenti fejlesztéspolitikai alapvetés európai…