manisa soma motor kazası mehmet solak soma 350 mg soma cube solution 3x3x3

como calcular soma de frações soma muscle relaxant exercicios de soma da pg infinita

soma discontinued bras buy soma soma dos termos de uma pa e pg

caribbean world resort soma bay 5 all soma online soma ugt rodiezmo

zolpidem online Rochester buy ambien why must ambien be taken on an empty stomach

formula soma ingles excel order soma online shokugeki no soma 97

xanax help angina buy xanax signs i need xanax

free xanax coupon buy xanax can you take xanax while on topamax

can tramadol relieve depression tramadol cheap physical dependence on tramadol

tramadol abuse in europe buy tramadol oline tramadol mims malaysia

Témáink: eredményesség

Sáska Géza: A centralizáció és az iskolai autonómia

Kérdés: a központosítással csorbul-sérül az intézményi szint függetlensége, (közkeletű kifejezéssel élve: autonómiája), valamint vele együtt a demokratikus állam intézmény-rendszere, vagy pedig nem szükségképpen. Azaz: van-e olyan központosított (oktatás)igazgatási rendszer, amelyik a magas fokú centralizációja ellenére mégis demokratikus.

A PISA eredmények 2012-es romlásának okairól. (Valami megroggyant.)

Az első eredmények közzététele és gyorselemzése az adatok nyilvánosságra hozatalának napján nem tett lehetővé többet, mint néhány azonnali, amolyan elemzői zsigerből táplálkozó gyorsreakciót. Az utóbbi napokban viszont volt mód kicsit lelassulva és tágabb eredményességi kontextusba helyezve emészteni a nem túl hízelgő új PISA eredményeket. Ebben a szokásosnál kicsit hosszabb bekezdésben…

PISA 2012: Magyarország jobban teljesít

Az új tanévről szóló augusztus végi bejegyzésemben azt írtam, hogy a ma nyilvánosságra hozott 2012-es PISA eredmények „nem szólnak majd többről, mint hogy lehet-e csupán szavakkal kárt okozni”. Nemrég Nahalka Istvánnal beszélgettünk arról, hogy mekkora lehet a 2010 óta folytatott oktatáspolitika hatása; én még nem vártam látványos teljesítményromlást, ő igen….

Bevezetés az oktatáspolitikába: a közpolitikai “szentnégyességről”

Az oktatásnak számos, sokszor egymásnak ellentmondó célt kell szolgálnia egyszerre. A célok egyensúlyát általában a közpolitikákkal szembeni alapvető elvárások érvényesítése biztosítja. Mivel ma Magyarországon egy megbomlott kontextusban keressük a kormányzásképtelenség hosszú és a hatalompolitikai ámokfutás rövid korszakai utáni helyreállításhoz szükséges fogódzókat érdemes visszatérni a kályhához, a közpolitikák „szentnégyességének” minimál-programjához. A…

A kudarcot valló iskolák azonosításáról

Sokszor halljuk: a tanulók kudarca alapvetően az iskola kudarca. Addig a mértékig, ameddig az iskola felelőssé tehető a tanulási sikerekért és kudarcokért ez bizony így van. Amíg azonban a tanulók kudarcai életre szóló következményekkel járnak, az iskolák kudarcának Magyarországon az ég világon semmi következménye nincs. Másképpen fogalmazva: a közoktatásban nem…

A digitális kompetencia szakadékról

Ma már nem szükséges bizonygatni, hogy a digitális kompetenciák mennyire fontosak az új nemzedékek foglalkoztathatósága és társadalmi részvétele szempontjából. Valószínűleg ma már csak a Trigránit építkezésein és a nagyobb birtokon gazdálkodó őstermelők számára idénymunkát végzők között találunk olyan munkavállalókat, akiknek nincs szükségük digitális kompetenciákra. Arról nem is beszélve, hogy a…

Minőségről és a közoktatás-felsőoktatás közötti átmenetről

Változatlan intenzitással zajlik a felsőoktatás romló minőségéről és a közoktatás kibocsájtásának hanyatlásáról szóló diskurzus. (A dolog kísértetiesen emlékeztet a közoktatásban uralkodó káoszról egy évvel ezelőtt kialakult „közmegegyezésre”.) Az erről szóló sirámok mögött alapvetően a felsőoktatás alkalmazkodásra való képességének gyengesége és az ebből fakadó felelősség áthárítás áll. (Ez a bejegyzés a…

123Következő1. oldal / összesen: 3