how much valium a day buy valium online buy valium bulk uk

ambien metallic taste mouth buy ambien online no prescription buah untuk obat ambien

purchase carisoprodol El Monte buy soma online soma dos numeros termos de uma pa

dzemdību soma uk buy soma soma hedef dershanesi öğretmenleri

valium drug forum buy valium online no prescription drinking wine and valium

soma tulln claudia zwingl carisoprodol soma aura soma price list

alprazolam online Rancho Cucamonga buy xanax what are the withdrawal symptoms of xanax

soma Denver buy soma sistem za soma kran

valium inrikes valium online donde comprar valium sin receta

mixing tylenol 3 with xanax buy xanax buy alprazolam online St. Petersburg

A pedagógus szakma etikai kódexéről (AAE Code of Ethics)

A pedagógusok, iskolaigazgatók és szülők belekényszerítése egy állam által létrehozott korporációba teljesen értelmetlen vállalkozás, ami a jelen körülmények között nem szolgál semmi mást, mint a kölcsönös feljelenthetőség alapjának és csatornáinak létrehozását, a bizalmatlanság, megfélemlíthetőség és közöny kultúrájának megerősítését. A pedagógusok feletti totális állami kontroll egyik eszköze egy etikai kódex lesz. Ebben a bejegyzésben megosztok egy olyan pedagógusoknak készült etikai kódexet, amelyet értelmes kiindulópontja lehet a pedagógus szakma gyakorlásának etikai vonatkozásairól szóló vita számára.

Tovább

A program- és politikaértékelés módszertanáról (Koszovó, RWCT)

Az informált oktatáspolitika alkotás mindennél fontosabb forrása a program- és politikaértékelés. Ennek eredményei, illetve az eredmények összehasonlító elemzése („metaértékelés”) nyújt visszajelzést arról, hogy melyek azok az oktatáspolitikai beavatkozások, melyek működnek, s melyek azok, ami nem. Az értékelés lényegében a társadalomtudományi kutatások módszertanát alkalmazza. Ebben a bejegyzésben egy most befejezett koszovói értékelési projekt kapcsán a programértékelés módszertanának egy erősen elhanyagolt aspektusával, az interpretáció kérdésével foglalkozom.

Tovább

Felvezető: Fehér könyvről az oktatásról

A 2008-ban elkészült Zöld könyv óta a legnagyobb oktatáspolitikai projekt zárult le néhány nappal ezelőtt. A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány számára készült Fehér könyv egy a rendszerváltás óta az oktatási rendszerben zajló folyamatok elemzésén alapuló oktatáspolitikai tervezés eredményeit foglalja magában. Ebben a bejegyzésben az elkészítését szolgáló projektről lesz szó. A továbbiakban az OktpolCafén külön bejegyzésekben foglalkozunk majd néhány a Fehér könyvben tárgyalt különösen izgalmas oktatáspolitikai problémával.

 

Tovább

Továbbélő múlt: szakdolgozatok és doktori értekezések

“Forme fara continut” (Titu Maiorescu)

A szakdolgozatok és doktori értekezések keletkezése és minősége körüli botrányok egész Európában általánosak. A két dokumentum belépő értékes minősítésekhez, ezért az elmélyült tanulásra – valamilyen okból – képtelenek is megpróbálkoznak előállításukkal. Amikor a doktori képzés bevezetésekor és az első doktori iskolák létrejöttekor a MAB akkori elnökének, Róna-Tas Andrásnak a disszertációk szerkezeti-módszertani standardizálását javasoltam, a pillanatnyi meghökkenést követően merev elutasításban volt részem. Mára mindkét dokumentum elkészítése egyetemi szintű üggyé vált és szakmai átgondolása egyszerűen elmaradt. Az elmúlt évtizedben is folyamatosan értékelek ilyen munkákat, így bejegyzésem személyes tapasztalatból fakad.

Tovább

Jó és rossz gyakorlatokról: a toleranciára nevelés

Számtalan jobbnál-jobb elvárásunk van az oktatással szemben. Ha már az állam ébren töltött idejük nagy részében formális oktatásba kényszeríti gyermekeinket, azt várjuk az iskolától, hogy demokratikus állampolgári magatartásra, erkölcsre, vállalkozói képességekre, boldog családi életre, toleranciára, az egyházunk tanai szerint vallásosságra (ha van ilyen), környezeti tudatosságra, az állami vezetők tekintélyének tiszteletére, és sok minden másra nevelje az új generációkat. (Nem kívánt célok törlendőek.) A kérdés az, hogy mennyire reálisak ezek az elvárások?

Tovább

Népszámlálás után a közoktatásról

Hűséges olvasóink felfigyelhettek némi szünetre bejegyzéseink sorában. Nos, megvártuk a 2011-es népszámlálás első adatait. A népszámlálás adatainak elemzése és megértése ugyanolyan jelentőséggel bír, mint a PISA vagy a kompetenciamérés értelmezése. A részletes adatok és elemzések ez évben folyamatosan várhatóak, de a 2013. márciusi első kiadványok (ez és ez) alapján néhány közoktatási rendszerünk működését érintő következtetést máris megfogalmazhatunk. Az összkép egyszerre érdekfeszítő és nyugtalanító: Magyarország teljes mértékben nyugati típusú népmozgalmi irányokkal bír, miközben gazdasági eltartó képessége a nyugat-európai államok töredéke csupán.

Tovább
Előző12345678910Következő4. oldal / összesen: 30