addiction rate for xanax buy xanax how long after consuming alcohol can you take xanax

snort 1mg xanax generic xanax over counter medicine like xanax

sejour palm royale soma bay buy soma online soma astoria

how much are xanax pills on the street buy xanax xanax sprite and jolly ranchers

avlocardyl xanax generic xanax defeat time release xanax xr

valium questions valium generic valium pill report

soma de dois irracionais soma online soma carafe

uso cronico tramadol buy tramadol can tramadol hurt you if your pregnant

valium drug test kit diazepam 5mg what happens when you take valium and alcohol

can i get addicted to .25 xanax buy xanax can i take xanax with levaquin

write essays for money uk

Összekapcsolás előtt

Egy korábbi bejegyzésemben utaltam arra, hogy az informatika fejlődésével olyan adatbázisok jöttek létre, melyek összekapcsolása az oktatási rendszerről való tudás szétterülését, demokratizálódását és a korábbi szerepek újrarendeződését eredményezheti majd.

2012 vége felé azt látjuk, hogy a jóslat nagy léptékkel válik valóra. Az alábbiakban egy gyors áttekintést teszünk közzé:

(1) A közoktatás területén az Oktatási Hivatal teljesen megújult honlapja kínál felhasználói szintű információkat. A több szempont kereshető, leválogatható adatkínálat a hagyományos adatbázisokra alapozódik, de már jól használható módon jelenik meg. Az Intézménykereső statisztikai jellemzést is ad a leválogatott iskolákról. Az Érettségi statisztikákat és vizsgaeredményeket közöl. Az Országos és nemzetközi mérések rész pedig minden aktuális hazai mérési adatot és rá épülő elemzést tesz elérhetővé.

(2) A felsőoktatás információs rendszere (FIR) szintén megújult és drámai tartalmi-minőségi javuláson megy át. A korábbi adatbázis intézményi adatokkal való feltöltöttsége nagyon hiányos volt és a hibás adatok szűrésére, javítására nem volt mód. A feltöltés időközben kötelezővé és kikerülhetetlenné vált, a hibás (bizonyos összefüggéseknek nem engedelmeskedő) adatok kiszűrése pedig megoldódott. Most már az intézményeken a sor, hogy javítsák adatszolgáltatási képességüket.

(3) A tartalomszolgáltatás is a felhasználók felé indult el. Az Educatio korábbi megaprojektje (az un. SDT névre hallgató digitális tartalomfejlesztés) átalakulni látszik. Egyrészről a jól használható és kisebb terjedelmű segédanyagok, módszertani segédletek, munkaanyagok kerültek középpontba, másrészről a megjelenési forma is korszerűsödött. Az Educatio Tudásbázisa és Digitális Eszköztára (EDE) már egy korszerűbb megközelítés eredményei.

A következő lépés nyilvánvalóan az, amikor a bemeneti erőforrások (tankönyvek, taneszközök, pedagógusok, továbbképzések, vezetők) elkülönült adatbázisai korszerűsödnek és összekapcsolhatóvá válnak a kimeneti adatokkal. Ez utóbbiak már megfelelő minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésre a laikusok és szakemberek számára. (Az összekapcsolás informatikai része ma már nem okozhat gondot). A fenti lépés megtételével olyan – már központi és helyi döntéshozókat érintő – kérdések is megválaszolhatóak lesznek, mint pl.

  • Milyen programcsomagok és tankönyvcsaládok látszanak a leghatékonyabbnak bizonyos összetételű tanulócsoportok oktatásában? (Az oktatás bonyolult, soktényezős szerkezete miatt elsősorban az alsó tagozatos olvasástanítás és elemi számtan vizsgálható jó eredménnyel).
  • Milyen irányú és mennyi továbbképzés jár mérhető pozitív hatással?

A bemeneti elemek bekapcsolása azonban nem lesz könnyű munka, hiszen az oktatási kormányzat éppen a bemeneti elemek terén tervez teljes körű átalakításokat. Átalakul a pedagógusképzés, a vezetők kiválasztása, a tankönyvkiadás, a továbbképzés és a tartalmi szabályozás.

Egy nemrégiben kiírt horvát tender (Uniós IPA-forrásokból) a hazaihoz hasonló felsőoktatási információs rendszer (FIR) beszerzését célozta meg. A tender szakmai specifikációja szerint az új információs rendszer bevezetésének két kulcseleme az oktatáspolitikai döntéshozók és a kutatók képzése és tudatos felhasználókká formálása lesz. A horvát elgondolás a bámulatos hazai fejlesztések eddig leggyengébb oldalát tárja fel: az összekapcsolt adatbázisok elsősorban az elemzők és a döntéshozók számára kínálnak korábban elképzelhetetlen lehetőségeket. Az új lehetőségek és a gyorsan tanuló “civil felhasználók” keltette professzionalizálódási kényszerről (és annak elutasításáról) már egy másik bejegyzésben szólunk majd.

 

Hozzászólások:

  • Radó Péter 2012.09.24. 07:17 Válasz

    Lehet, hogy kicsit előre szaladok a következő bejegyzésed témájához, remélem nem lövök le túl sok poént. Noha egyetértek azzal, hogy az adatkínálat és az adatokhoz való hozzáférés javul, vannak még súlyos drámák. Az például elképesztő, hogy a közoktatás információs rendszere ezen a fejlettségi szinten nem képes megbízható lemorzsolódási adatokat produkálni. Az is igaz, hogy a folyamatban lévő nagyszabású “reformprojekt” le fogja bénítani az információs rendszer jelentős részét: még jó darabig nem látunk majd finanszírozási adatokat, az irányítási reform szétcincálja az aggregációs szinteket, stb. A legnagyobb dráma azonban nem az információ kínálattal, hanem a kereslettel lesz. Az irányítás bürokratizálódása lebutítja a rendszert, helyi és intézményi döntéshozók nem lesznek, tehát információigényt sem generálnak. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a rendszerből kikerülnek a valóban komoly információ és tudásigényt generáló tevékenységek: megszűnik a többszintű, középtávú és nyitott tervezési mechanizmus, megszűnik az intézményi és fenntartói minőségértékelés és minőségirányítás, megszűnik a decentralizált és integrált fejlesztő rendszer (a regionális szint teljesen kiesik), felszámolják a szolgáltatási piacot, s hogy utaljak kedvenc témádra: ha csak egy tankönyv lesz kit érdekel majd a beválásuk? Ami pedig a kutatókat és elemzőket illeti: a kormányzás és politika alkotás jelenlegi módja semmilyen keresletet nem generál erre a tevékenységre.

  • Setényi János 2012.09.24. 14:29 Válasz

    Igen, a fentebb részletezett átalakulási és leépülési folyamatok alapjaiban kérdőjelezik meg az informatikai hátterű tudásmenedzsment létjogosultságát. Éppen ezért érdekes, hogy a fejlesztések – Uniós támogatással – rendületlenül zajlanak tovább. Előtérbe kerülhet egy olyan felhasználói csoport viszont, amely korábban nem volt hangsúlyos, nevezetesen a szülők. A dolog szépséghibája persze, hogy a tudatos és eredményes felhasználói kör – a digitális felkínálásból is faadóan – a (felső)középosztályi szülők csoportja lesz. Nyitott ügy…….

Új hozzászólás írása