tramadol in 10 panel drug screen tramadol without prescription lamictal and tramadol together

order carisoprodol Baltimore buy soma myth of soma reddit

how long does tramadol 100mg stay in your system buy tramadol online without a prescription what is tramadol hcl 50mg tab for

is klonopin more sedating than xanax buy xanax can 3mg of xanax kill you

mixing ambien with clonazepam ambien cost ambientedirect coupon code

tramadol hydrochloride bp 225 mg tramadol 50mg is the pill tramadol an opiate

temazepam and valium interaction buy valium online buy diazepam Ann Arbor

.25 mg xanax vs valium buy valium online no prescription valium era tanz im kopf v2

taking ambien every day buy ambien online purchase ambien North Dakota

tramadol prise de poids buy tramadol online generic tramadol for sale

OktpolCafé 2011

Az oktatáspolitikának rémes éve volt, s ez bőven ellátott minket munkával. Szerencsére kenyérkereső és életünk minőségét biztosító elfoglaltságaink mellett sikerült folyamatosan működtetni a blogot, ami – bizonyos értelemben – már intézményesült: talán nem önáltatás azt gondolni, hogy sokaknak hiányozna, ha abba kellene hagynunk. Mivel másodszor teszem, immáron hagyomány, hogy egy év végi rovancs keretében átvilágítom a blogot. Nézzük, milyen éve volt az OktpolCafénak!

Az OktpolCafé számokban 2011-ben: 67 bejegyzés, több mint 80 ezer látogatás, 163 ezer oldalletöltés, látogatónként átlagosan három perc blogon töltött idő. Ha az előző évben is mért időszakokat (Július 1 – December 31) hasonlítjuk össze, 2010-ben 18.427, 2011-ben 39.466 látogatást regisztráltunk.

Látogatottság

Mivel hetente nagyjából egy új tartalom jelenik meg az OktpolCafén, látogatottságunk alakulását a heti átlagos adatokkal mérjük. A blog látogatottsága 2010 november végén ugrott ezer fölé, és azóta többé-kevésbé tartotósan 1500 körül van. Persze – mint az alábbi diagramon is látszik – a látogatottság erősen hullámzik. A nyári szabadságok alatt erősen csökken, amikor viszont valami oktatáspolitikai aktualitással rukkolunk elő jelentősen megugrik.

Látogatóing kétharmada valamilyen címszóra irányuló Google keresés alapján, a Facebookról vagy stratégiai partnerünktől, az FN.hu blog-ajánlójáról klikkelt az OktpolCaféra. A hozzánk vezető Google keresések legnagyobb része a blog nevére irányult, ami többé-kevésbé közvetlen forgalomnak számít. A legtöbb látogatást generáló címszó nem meglepő módon a „közoktatási törvény” volt. (Ha hajlandóak lettünk volna leírni a törvény hivatalos nevét vagy az oktatási államtitkár nevét, az OktpolCaféra irányuló találatok száma minden bizonnyal még nagyobb lett volna.) A keresőben a blogra vezető címszavak közül kiemelkednek még a nevünkre irányuló keresések, ami azt jelzi, hogy az OktpolCafé látogatottsága erősen „személyes brand-en” alapul. 2011-ben összesen 6762 kulcsszóra irányuló keresésben jelent meg az OktpolCafé a találatok első három oldalán. Azoknak az aránya, akik egy keresőről közvetlenül jöttek fel a blogra nagyjából 15 százalék, ők azok, akik felvették az OktpolCafét a kedvencek közé vagy fejből írják be a címet a keresőbe. A rengeteg – 2011-ben összesen 285 – egyéb webhelyről érkezők közül pedig az utóbbi időben bejegyzéseinket szintén szemléző Eduline-ról klikkeltek ránk jelentősebb számban.

Külföldről körülbelül ötezren látogattak az OktpolCaféra, a legtöbben Romániából, az Egyesült Királyságból, Szlovákiából, Németországból és az USA-ból. Az előző évhez képest erősen csökkent a blog Budapest központúsága, 2011-ben látogatóink durván 60 százaléka vidékről jött fel az oldalra. (2010-ben még olvasóink 75 százaléka budapesti volt.)

Beágyazottság

A netes nyilvánosságba való beépülés lényegében már 2010 végére megtörtént. A látogatást generáló webhelyek számának akkor elért szintjét a blog – két rövid időszaktól eltekintve – stabilan meghaladta. Mint a korábbi ábrán látható volt ez nem feltétlenül azért érdekes, mert sok látogatást generál az OktpolCafén, inkább a blogon megjelent tartalmak terjedéséhez járul hozzá. 2011-ben a stabil, rendszeres olvasótáborunk nagysága nőtt, s ebben kulcsszerepet játszott az OktpolCafé Facebook csoportjának növekedése: idén 483-ről 1061-re nőtt. (Egy több mint ezer fős csoport a hálón már elég nagynak számít.)

Törzsközönségünk stabilizálódását jól mutatja a három fajta látogatói forrástípus alakulásának összehasonlítása. Jól látható, hogy a hivatkozó webhelyekről és a keresőmotorokról érkező látogatások aránya ellentétesen együtt mozog: amikor megjelenik a blogon valamilyen aktuális oktatáspolitikai üggyel foglalkozó bejegyzés, azt általában felkapja az újmédia, ami megemeli a hivatkozó webhelyekről érkező látogatók arányát. (Így működik az egyes bejegyzéseket jutalmazó sok „like” is, azok is újabb látogatásokat generálnak.) A közvetlen forgalom arányára azonban ezek a szezonális hullámzások kevésbé hatnak.

Tartós olvasó- és szurkolótáborunknak köszönhető, hogy a 2011-es Goldenblog versenyben a közönségszavazatok alapján a szakértői blog kategóriában induló 178 blog között az OktpolCafé a nyolcadik lett holtversenyben a BKV figyelővel. Minden szerénység nélkül állíthatjuk, hogy egy relatíve keveseknek szóló és keveseket érdeklő dologgal foglalkozó blogtól ez nem kis eredmény.

Tartalmak

Témaválasztásainkra nagyon rányomta a bélyegét a teljes rendszerátírás és a kormányzat oktatáspolitikai ámokfutása. A 2011-ben kirakott 67 bejegyzésből közvetlenül 22 a kormány oktatáspolitikájáról szólt, a közvetettség különböző fokán azonban majdnem az összes többi is. A kritikai reflexió néha kimerült egy-egy mondatban, a témaválasztás indoklásában vagy egy rövid záró részben, amely közvetlenül reflektált a bejegyzés tartalmával kapcsolatos magyar oktatáspolitikai leágazásokra. Az ebbe a körbe tartozó bejegyzések olvasottsága volt a legnagyobb, 2-4 ezer olvasójuk volt. 2011-ben bejegyzéseink döntő többségének ezer és kétezer közötti olvasója volt. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy ha hirtelen unalmassá (értsd: kevésbé dilettánssá és irritálóvá) válna az oktatásirányítás, a blog látogatottsága nagyjából negyedével csökkenne.

Mindez elég jelentősen háttérbe szorította a blog eredeti tudásmenedzsment misszióját. (E tekintetben elég különböző módon jártunk el: János inkább ragaszkodott az eredeti küldetéshez, én viszont erősen átadtam magam a regnáló oktatásirányítás dilettantizmusával folytatott hadakozásnak. Ez sokkal inkább kettőnk habitusa közötti különbségből fakadt, semmint valamilyen tudatos munkamegosztásból.) Mivel az Oktatási Államtitkárság részben eltérítette az OktpolCafét, rengeteg dologról nem írtunk, amiről szerettünk volna: tantervpolitikáról, tankönyvpolitikáról, a kompetenciamérési adatokból kiolvasható problémák elemzéséről, tudásmenedzsmentről. Nem írtam újabb darabokat a „Bevezetés az oktatáspolitikába” sorozathoz, nem írtunk az idén megjelent új „Jelentés a magyar közoktatásról” kötetről, a Know&Pol kutatás eredményeiről, az Educatio oktatáspolitikai különszámáról, az Ausztriában, Romániában és Szerbiában zajló oktatási reformokról, vagy az utóbbi években elvégzett értékelések eredményeiről. Ugyanígy, elmaradt néhány saját értékelői, elemzői, fejlesztői munkánk eredményének megosztása is. Van tehát adósságunk bőven.

2011-ben is írtak általunk meghívott vendégművészek az OktpolCafén: Horváth Ádám, Kocsis Ferenc, Papp Z. Attila és Pogátsa Zoltán. Az általuk írt bejegyzések olvasottsága igen nagy volt. Nagyon köszönjük nekik!

Szerep

Mindennek hatására az OktpolCafé szerepe kissé megváltozott. Az egyik új szerep az volt, hogy a blog a kicsit későn kibontakozó, de egyre erőteljesebb alternatív oktatáspolitikai nyilvánosság „tartalom beszállítója”, az új törvényekkel szembeni szakmai ellenállás és kritika egyik referencia forrásává vált. Ez a szerep nem csak olyan esetekben volt nyomon követhető, amikor valaki(k) explicit módon hivatkoztak a bejegyzéseink tartalmára, de az általunk leírtak sokszor visszaköszöntek politikusok, kutatók és szakértők nyilatkozataiban és írásaiban. A másik új szerep a nyilvánosság közvetett informálása lett. Meglehetősen gyakori média jelenlétünk a legtöbb esetben OktpolCafé bejegyzéseknek volt köszönhető, igen sok újságíró, tévés és rádiós szerkesztő rendszeresen olvassa a blogot. (Erre egy példa a legutóbbi ATV-s beszélgetés.) Gyakorlatilag a folyamatosan szűkülő még független média (internetes hírportálok, Népszabadság, Magyar Narancs, Klubrádió, stb.) tartalombeszállítói lettünk, sok újságíró használja az OktpolCafén megjelenő nyersanyagot. Összességében a blog hatása jól dokumentálható módon túlmutat a látogatottságán, „üzeneteink” közvetett módon sokkal több emberhez jutnak el, mint ahányan olvasnak minket. (Ez természetesen az oktatáspolitikai hadiállapotnak köszönhető, nem szeretnénk tartósan erre a közvetett hatásgyakorló szerepre berendezkedni.)

Az OktpolCafé részleges szerepváltásnak másik jele a Facebook csoport önálló élete. Állandó információ megosztó és kommentelő felület lett, a csoportban folyamatos a nyüzsi. Azt hiszem a csoport működésének legdicsőségesebb pillanatai Erőss Gábor online közvetítései voltak az OktpolCafé Facebook oldalán a különböző országgyűlési bizottságok üléseiről és a plenáris ülésekről, akárhányszor azok az oktatási törvényekről tárgyaltak. Gábor új tartalmat adott a nyilvánosságnak. Gratulálunk és köszönjük!

A 2011-es évnek volt egy szomorú fejleménye is: a hozzászólók száma drámai mértékben lecsökkent a blogon. Ebben minden bizonnyal szerepet játszott, hogy a Facebook csoportban zajló intenzív kommentelés rengeteg hozzászólást elszív a blogról. Gondolom a szakmapolitika erős átpolitizálódása (amiről nem mi tehetünk) szintén elriaszthat hozzászólókat. A legszomorúbb azonban az, hogy a növekvő represszió minden olyan körben, ahol emberek állása, munkája, megélhetése az államtól függ, a hozzászólók száma gyakorlatilag lenullázódott. (Köztisztviselők, közalkalmazottak, állami megrendelésektől függő vállalkozások szakemberei szinte teljesen elmaradtak.) Az OktpolCafét kezdi körüllengeni a nyolcvanas évek szamizdat irodalmának az aurája, s nem vagyunk biztosak abban, hogy ennek örülnünk kellene. Természetesen ha van más oka is rendszeres hozzászólóink elmaradásának hálásak lennénk az erről szóló nyilvános vagy privát jelzésekért.

2012

Összességében az látszik, hogy mindarra, amit az OktpolCafén csinálunk továbbra is lesz igény, s mint jeleztem, nekünk is rengeteg bejegyzés adósságunk van. Azzal kapcsolatban sincs bennem szemernyi kétség, hogy a kormányzat jövőre is bőségesen ellát minket írnivalóval, új bejegyzéseink témájának nagy része már ott hever mindenféle Szalay utcai íróasztalokon. Ennek ellenére elsődleges célcsoportunk ugyanaz marad, mint korábban, mindazok, akik oktatáspolitikai értelemben releváns tudást termelnek és osztanak meg: kutatók, értékelők, fejlesztők, a felsőoktatásban és a pedagógus továbbképzési rendszerben oktatók, szakmai szolgáltatásokat nyújtó szakemberek, egyes szakmai területek specialistái és tanácsadók. Ami pedig az oktatási törvények elfogadása utáni helyzetben szükséges teendőket illeti, azokról karácsonyi bejegyzésemben írtam: az oktatáspolitika független monitoringa és társadalmi kontrollja, alternatív oktatáspolitikák kimunkálása és megvitatása, valamint az oktatáspolitikáról szóló gondolkodás elbutulásának megakadályozása. Mindebből az OkpolCafé ki fogja venni részét.

Bár az OktpolCafé online médium volt és marad, 2011-ben volt egy offline eseményünk is: a blog egyéves születésnapi találkozója előadásokkal, panelbeszélgetéssel és egy fincsi tortával. Ezt megismételjük majd 2012-ben is. Más-más okból ugyan, de mindketten tiszteljük a hagyományokat.

Mindezeken kívül lesz még egy teendőnk. Újmédia partnerünk az OANDER Média Kft. elemezte látogatóink „viselkedését”, ami alapján lassan eljön az ideje egy kis „ráncfelvarrásnak”, ami használhatóbbá teszi, és új funkciókkal bővíti az OktpolCafét.

És végül: minden korábbinál boldogabb újévet kívánunk minden olvasónknak! Maradjanak velünk 2012-ben is!

címkék:

    Új hozzászólás írása