is it safe to take valium with tramadol tramadol 50 mg tramadol 90 overnight

is it bad to mix xanax and clonazepam buy xanax alprazolam 2mg vs xanax

ambien with nyquil buy ambien online took 2 10mg of ambien

online pharmacy md tramadol buy tramadol tramadol and caffeine

what is the max tramadol dose tramadol 50mg my boyfriend is addicted to tramadol

xanax bars taste buy xanax how much xanax do you take for anxiety

cheapest price on ambien cr ambien 10 mg purchase ambien Yonkers

buy ambien online Houston buy ambien online ambien prescribing instructions

can you half soma soma muscle relaxant soma unggas farm

tramadol for neuropathic pain cochrane tramadol buy prescription assistance for tramadol

Kocsis Ferenc: Felsőoktatás – az átrendeződés elindult II.

A vesztesnek tűnő intézmények és karok áttekintése után célszerű figyelmet fordítani arra, hogy melyek azok a szakok, szakterületek, amelyek sokat veszítettek a 2012-es keretszám-csökkentés miatt. Ezzel kapcsolatban is lehet előfeltevésünk, hiszen könnyen azonosítható azon szakterületek köre, amelyeket elsőként kívánt kivezetni az oktatási kormányzat az államilag támogatott körből (jogi, gazdasági képzések). Ugyancsak feltételezhetjük, hogy a részlegesen fizetőssé tett pedagógusképzés, bölcsészet és társadalomtudomány is rosszul bírta a nyomást. A valóság azonban ennél sokkal érdekesebb és árnyaltabb.

Korábbi bejegyzésünkben tettünk utalást arra, hogy vannak olyan szakok, amelyek elsősorban vidéken „szakadnak be”, és Budapesten továbbra is erős pozíciót birtokolnak. Most kicsit részletesebben nézzük meg ezeket. Elemzésünkben próbálunk azokra a nagyobb létszámú szakokra koncentrálni, amelyek eddig jelentős szerepet töltöttek be a hazai felsőoktatásban.

Jegyezzük meg, hogy országosan az összes első helyen jelentkező létszáma az előző két évben megszokott 95-96 ezer főről 73 ezerre csökkent – a felvettek esetében a csökkenés „csak” 10 ezer körüli, így összességében 10 ezer fiatal szorult ki a rendszerből). Egy részük nyilván külföldre jelentkezett, másik részük talán kivár (hátha változik a 2013-as keretszám-eloszlás – ez kevésbé valószínű a keretszámok további szűkítéséről szóló hírek után), és a középiskolában maradva próbálnak további képesítést (OKJ, felsőfokú szakképesítés) szerezni.

Az összes jelentkezőt tekintve egyértelmű, hogy a gyakorlati orientáltságú gazdasági szakok (kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás, pénzügy és számvitel, gazdálkodási és menedzsment, emberi erőforrások) veszítettek legtöbbet, az összes jelentkező 45-60%-a tűnt el 2012-re. Az összes jelentkező és az első helyen jelentkezők száma közel azonos arányban zuhant. (Ez a kormányzat gazdaságfejlesztési elképzeléseivel éppen ellentétes hatásnak minősül. Azt most nem részletezzük, hogy a legjobb helyzetben a gazdasági végzettséggel rendelkező pályakezdők vannak a 2010-es DPR-felmérés alapján az informatikusok mellett). Ezek mellett vannak olyan kisebb szakok, amelyek korábbi jelentkezői létszámuk 60-90%-át bukták el: kameraman, televíziós műsorkészítő, nemzetközi igazgatási, üzleti szakoktató, kézműves.

A gazdasági szakok után némileg kisebb csökkenéssel a „puhábbnak” számító társadalomtudományi szakok következnek: társadalmi tanulmányok, szociálpedagógia, andragógia, informatikus könyvtáros, szociális munka, pedagógia.

A fő kérdés továbbra is az, amit előző bejegyzésünkben feszegettünk: nyilvánvaló-e az adatokból a vidéki felsőoktatás visszaszorulása és a Budapest-központúság erősödése. Ehhez a fent említett szakok területi átrendeződését kell áttekintenünk.

Az alábbi táblázat azokat a szakokat mutatja, melyek esetében országosan ugyan zuhant a jelentkezők száma, ám Budapesten (és a Közép-Magyarország Régióban) minden visszafogás ellenére nőtt (ha nem is nagymértékben). Ezek mellett vannak olyan karok is, amelyek új szakként indítottak ezek közül néhányat, és igen nagy számú jelentkezőt vonzottak (pl. andragógia a BGF-KVIK-en), de ezek nem szerepelnek a táblázatban, mivel itt még tendenciát nem tudtunk mérni.

  1. tábla     A vesztes szakok nyertes intézményei az összes jelentkezés alapján (%)
Szak kar

Országos változás

Kari változás

2011/2010

2012/2011

2011/2010

2012/2011

szociális munka KRE-TFK

-7%

-30%

+0,5%

+88%

szociális munka ELTE-TÁTK

-7%

-30%

-40%%

+26%

emberi erőforrások WSUF

+11%

-53%

+112%

+10%

társadalmi tanulmányok PE-MFTK

-13%

-41%

-57%

+5,5%

andragógia PPKE-VJK

-5%

-35%

+21%

+4%

pedagógia ELTE-PPK

-4%

-30%

-23%

+4%

Forrás: felvi.hu

A gazdasági szakok azért maradtak ki a fenti táblázatból, mert a területi különbségek nem ilyen kirívóak – tehát növekedés sehol nem mutatható ki – ám a budapesti intézmények ezeken a szakokon is előnyösebb helyzetben vannak.

A már korábban is kurrens szakok közül is kiemelhetünk néhány nyertest. Ilyen például a járműmérnöki, alkalmazott közgazdaságtan, pszichológia, nemzetközi tanulmányok, biomérnöki, mechatronikai mérnöki és gyógytornász szakok. Vannak olyan „nem kívánatos szakok” is, amelyek „makacsul” tartják magukat, és a jelentkezés továbbra is magas szinten van, sőt nőtt. Néhány bölcsészszak nagy népszerűségnek örvend továbbra is, emellett néhány mérnöki szak valódi lökést kapott az átszabott keretszámok miatt. A kínai szak iránti érdeklődés drámai növekedése nem érdemel kommentárt, de a klasszikus bölcsészet és a nyugati nyelvek iránti makacs, sőt növekvő igény elgondolkodtató.

  1. tábla     10 nagyobb (2012-ben 100 jelentkező feletti) nyertes szak – összes jelentkezés alapján (%)
Szak

2010

2011

2012

2011/2010 változás

2012/2011 változás

keleti nyelvek és kultúrák-kínai szakirány

222

151

343

-32,00%

+127,20%

járműmérnöki

388

1617

2755

316,80%

+70,40%

történelem-régészet szakirány

731

579

925

-20,80%

+59,80%

germanisztika-néderlandisztika szakirány

230

263

408

+14,30%

+55,10%

germanisztika-skandinavisztika szakirány

135

120

184

-11,10%

+53,30%

romanisztika-olasz szakirány

354

297

445

-16,10%

+49,80%

molekuláris bionika

383

431

627

12,50%

+45,50%

programtervező informatikus

2997

3131

4544

+4,50%

+45,10%

alkalmazott közgazdaságtan

1907

1793

2595

-6,00%

+44,70%

növénytermesztő mérnöki

261

314

451

+20,30%

+43,60%

Forrás: felvi.hu

A gyorselemzés megdöbbentő eredménye, hogy az országos szintű jelentkezésekben sokat veszítő szakok esetében is vannak nyertes intézmények (főleg budapestiek). Ennek okai lehetnek a felsőoktatási szférán túlmutató társadalmi folyamatok: a vidék megtartó-képessége egyre csökken, perspektíva csak a központi régióban látszik, illetve Budapest, mint kulturálisan pezsgő főváros vonzereje is igen jelentős tényező (természetesen amellett, hogy a hallgatók a minőségileg jobb képzéseket keresik, és a fővárosi nagy egyetemek egyelőre nagyobb presztízzsel bírnak, mint más intézmények). Az erőltetett piacosítás hatására kettészakadni látszik a felsőoktatási intézményrendszer és a fővárosban egy olyan képzéshalmaz kezd kialakulni, amely csak korlátozottan enged a kormányzati befolyásolásnak; alapvetően egy nyugat-európai igény- és értékrend szerint kínál képzéseket.

Nagyon fontos utalni arra, hogy a költségtérítéses helyekre jelentkező hallgatók (és szüleik) nyilván inkább azokat az intézményeket és szakokat választják, amelyek bizonyíthatóan (függetlenül bármilyen ellenpropagandától) jobb elhelyezkedési és életlehetőségeket biztosítanak, így (mivel a költségtérítés mértékében nincsenek drámai különbségek) a budapesti képzéseket preferálják (a több állás miatt eleve jobb esélyük van).

Harmadik tanulságnak az látszik, hogy a családi pénzből finanszírozott tanulás nem a kormányzat által elképzelt tudományos határvonalak mentén oszlik meg (mérnök kontra bölcsész). A családok ezt ennél sokkal árnyaltabban látják, és bizonyos bölcsész-területeket jobb befektetésnek látnak, mint bizonyos mérnöki/gazdasági képzéseket.

A költségtérítéses jelentkezések elemzése külön posztot érdemel, erről legközelebb.

 

Kocsis Ferenc az Expanzió Humán Tanácsadó tanácsadója.

    Új hozzászólás írása