tapentadol tramadol combination tramadol without prescription i love taking tramadol

taking 5-htp and ambien zolpidem online ambien compared to benzos

supplement similar to xanax buy xanax how long does xanax stay in your system chart

tramadol percocet together tramadol 50mg efek kecanduan tramadol

order ambien North Dakota buy ambien online buy ambien Rochester

sleeping meds like ambien buy ambien ambien cr sales

valium beim fliegen buy valium get valium Sterling Heights

clomipramine valium diazepam 5mg valium and ambien and alcohol

is 600 mg of tramadol too much order tramadol online cod can you take tramadol and night nurse

buy diazepam online Massachusetts buy valium online valium wie schnell abh¤ngig

writings

Felvezető: Fehér könyvről az oktatásról

A 2008-ban elkészült Zöld könyv óta a legnagyobb oktatáspolitikai projekt zárult le néhány nappal ezelőtt. A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány számára készült Fehér könyv egy a rendszerváltás óta az oktatási rendszerben zajló folyamatok elemzésén alapuló oktatáspolitikai tervezés eredményeit foglalja magában. Ebben a bejegyzésben az elkészítését szolgáló projektről lesz szó. A továbbiakban az OktpolCafén külön bejegyzésekben foglalkozunk majd néhány a Fehér könyvben tárgyalt különösen izgalmas oktatáspolitikai problémával.

 

Egy oktatáspolitikai stratégiát megalapozó elemző anyag hitelessége nem kis részben elkészítésnek módjától függ. Az oktatáspolitikai tervezésnek Magyarországon számos előzménye van, mégsem mondhatjuk azt, hogy annak technológiája és kultúrája széles körben ismert lenne, ezért az itt letölthető Fehér könyv elkészítéséről szóló áttekintés már önmagában is hasznos lehet.

A koncepció

A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány nem politikai szervezet, hanem egy független, de értékek tekintetében elkötelezett közpolitikai think-tank. Ennek megfelelően a megrendelés sem politikai program elkészítéséről szólt, hanem oktatáspolitikát megalapozó szakmai elemzésről és tervezésről. (A megrendelés jócskán az Együtt 2014 választói mozgalom megalakulása előtt született.)

Lehet, hogy furcsán hangzik, de professzionális közpolitikai tervező munkát csak professzionálisan működő megrendelő számára lehet végezni. Az Alapítvány számára a projekt szakmai tartalmát, lebonyolításának módját és a lebonyolításhoz szükséges szakmai és pénzügyi erőforrásokat egy nagy agytrösztök gyakorlatából kinyert standard alapján kellett megtervezni. (A projekt koncepciójának elkészítésére Lannert Judit, Váradi Balázs és én kaptunk megbízást.) A projekt tulajdonképpeni előkészítése – a közreműködő szervezetek és szakértők felkérése, a részletes projektterv elkészítése, stb. – a koncepció elfogadása után kezdődött.

Az elfogadott koncepció alapján a projekt nem az oktatás egyes szintjei, hanem a legfontosabb tartalmi csomópontok köré szerveződött: az elemzés középpontjában három tanulási eredményességgel és az oktatás minőségével összefüggő stratégia problématerület és három eszközjellegű problématerület állt.

Stratégiai területek (eredményesség és minőség):

  • A foglalkoztathatóság tanulási feltételeinek biztosítása: a képzettségek kvalifikációs szerkezete, az elhelyezkedést, az átképezhetőséget, vállalkozás működtetéséhez szükséges, vagy a munkahelyi helytállást lehetővé tevő kompetenciák megszerzése.
  • A különböző társadalmi hátrányok tanulásra gyakorolt negatív hatásának csökkentése: a különböző társadalmi hátrányok mentén kimutatható oktatási egyenlőtlenségek, az oktatás szelektivitása és a hátrányos megkülönböztetés.
  • Az oktatási rendszer nyitottságának és alkalmazkodó képességének megerősítése: az egyéni alkalmazkodó-képességet lehetővé tevő kompetenciák, az oktatási rendszer alkalmazkodóképességét biztosító intézményi és rendszerszintű feltételek.

Eszközjellegű problématerületek:

  • A pedagógusok státuszának rendezése, életkörülményeik javítása, kiválasztásuk, képzésük és szakmai fejlődésük támogatása;
  • A különböző irányítási szintek szereplői közötti feladatmegosztás újragondolása, más kormányzási alrendszerek (pl. finanszírozás, tartalmi szabályozás) ehhez igazítása;
  • A minőségértékelés (tanfelügyelet) rendszerének kialakítása, visszacsatolási mechanizmusok és az alulteljesítő intézményekre célzott fejlesztő beavatkozás feltételeinek megteremtése.

A projekt szerveződése és lebonyolítása

A projekt lebonyolítására a Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) kapott megbízást. A projektben az MPT-vel kötött szerződés alapján közreműködött a Budapest Intézet (stakeholder kutatás, szakértői Delphi kutatás) és a TÁRKI (pedagógusokat és a felnőtt népességet reprezentáló közvélemény kutatások). Az MPT által felkért szakmai irányító testületben a koncepció elkészítői Nahalka Istvánnal és Trencsényi Lászlóval egészültek ki. Minden a projektben született „részterméket” (kutatási eszközök, feladatleírások, háttértanulmányok, adatelemzések, köztes munkaanyagok, a Fehér Könyv egyes fejezetei, stb.) a szakmai irányító testület fogadott el. A projekt egy a megszokottnál hosszabb előkészítő, tartalmi és módszertani tervező szakasszal indult, ezért a tulajdonképpeni projektindításkor már készen állt minden kutatási eszköz, háttértanulmány szinopszis és adatelemzési koncepció, ami lehetővé tette, hogy betartható legyen a projekt rendkívül feszes ütemterve. (A fehér könyv az első kapavágástól a zárójelentés leadásáig fél év alatt készült el.) A projekt lebonyolításának algoritmusát az alábbi ábra szemlélteti.

 

 

A projekt lebonyolításában igen sok szakértő vet részt: a szakmai irányító testület tagjai, a háttértanulmányok szerzői, adatelemzők, a közreműködő szervezetek szakértői és az Alapítvány által felkért monitoring bizottság tagjai (Benedek András, Bojár Gábor és K. Nagy Emese). A projektindító jelentés, a háttértanulmányok és köztes nyilvános jelentések, valamint az összegző helyzetkép elkészülte után a közreműködő szakértők egynapos workshopokat tartottak, ami megalapozta a következő szakaszban elvégzendő munkát. A Fehér könyv első változatának véglegesítése a monitoring bizottság tagjainak és az Alapítvány képviselőinek véleménye alapján történt meg.

A Fehér könyv funkciója: Szkülla és Kharübdisz

Személyes tapasztalataim szerint az oktatáspolitikai alkotás – igen kevés kivétellel – Szkülla és Kharübdisz között próbál meg áthajózni. Az oktatáspolitika Szküllája az oktatáskutatók és szakértők népes hada, akik a tények feltárása és a köztük lévő összefüggések elemzése alapján tudományos igazságok birtokosának tekintik magukat és elvárják az oktatáspolitikusoktól és oktatásirányítóktól, hogy mindenben a tanácsaik szerint járjanak el. Ez néha bekövetkezik, aminek az eredménye általában valamilyen megvalósíthatatlan, nem „implementálható” oktatáspolitika. Ilyenkor szoktuk az oktatáspolitika alkotást modernizációs összeesküvésként leírni. Kharübdisz ezzel szemben oktatáspolitikusok és oktatásirányítók türelmetlen kis élcsapata, akik magukat végső politikai igazságok birtokosainak tekintve le se bagózzák, amit szakértők mondanak nekik, és elszabadult hajóágyúként viselkedve alakítgatnak az oktatási rendszeren – abban a rövid időszakban, amit egy kormányzati cikluson belüli “cselekvési ablak” megenged a számukra.

A Fehér könyv megrendelői és alkotói azonban nem keskeny szorosnak látják az oktatáspolitikai folyamatot. Az oktatásnak rengeteg olyan szereplője van, akikkel kommunikálva a szakértők és az irányítók számára is egy széles és relatíve veszélytelen hajózó út nyílhat meg: szülők, tanulók, hallgatók, helyi oktatásirányítók, különböző érdekcsoportok, szakmai és civil szervezetek, nem állami iskolafenntartók, a nemzetközi közösség és – nem utolsó sorban – a közvélemény. A projektben elvégzett empirikus kutatások kizárólag a „hajózó út” kiszélesítését szolgálták. (Minden másra hatalmas mennyiségű, könnyen hozzáférhető hazai és nemzetközi adat, elemzés és kutatási eredmény állt a közreműködő szakértők rendelkezésére.) A TÁRKI és a Budapest Intézet gondosan leválogatott oktatáspolitikai alapkérdésekről és dilemmákról kérdezte meg a a lakosság, a pedagógusok, a különböző érdekcsoportok és a szakértők véleményét. Az így összegyűlt hatalmas anyag nem azt a célt szolgálta, hogy a „helyzetképet” gazdagítsuk vele, hanem hogy referenciául szolgáljanak az egy szakértői kör által előállított oktatáspolitikai javaslatok várható fogattatásáról és megvalósíthatóságáról, ily módon tehát a rengeteg különböző látásmód és vélemény alakította is az oktatáspolitikai tervezést. Ebből a szempontból a Fehér Könyv előzmény nélküli vállalkozás a magyar oktatáspolitikai gyakorlatban: noha kijelöl egy világos pozíciót, az elkészülte mégsem lezár egy folyamatot, hanem elindít. Azért készült, hogy szakmapolitikai diskurzust és oktatáspolitikai alkut támogasson, érdemes lesz tehát tovább emészteni.

A Fehér könyvhöz készült nyilvános jelentések és háttértanulmányok a Haza és Haladás Alapítvány honlapján itt letölthetőek.

    Új hozzászólás írása