ambien flushing buy ambien no prescription ambien sleep on airplane

valium exerts its anxiolytic effects by increasing the activity of valium for anxiety valium and risperidone

does ambien cr expire buy ambien online ambien heart rhythm

can i put xanax in a drink buy xanax online get alprazolam Jersey City

xanax kaç lira buy xanax nitrofurantoin and xanax

difference between tramadol hcl and tramadol tramadol 50mg buy tramadol forum

xanax on drug test time xanax 2mg xanax causa sonnolenza

advil pm and soma soma carisoprodol hotel amwaj blue beach abu soma resort spa 5

soma-se ou somam-se soma muscle relaxant bedeutung summation am soma

is xanax more effective than valium buy xanax xanax ziehen

Felvezető: a Világbank új oktatási stratégiája

Áprilisban készült el a Világbank új oktatási stratégiája. Az anyag jól jelzi a nemzetközi oktatástudomány és oktatásfejlesztés kurrens irányait és prioritásait és várhatóan hatalmas hatást gyakorol majd igen sok kormányzat és nemzetközi szervezet oktatáspolitikájára. A stratégia által kijelölt prioritások és eszközök ugyanakkor jó támpontjai a hazai oktatáspolitikai gyakorlatról szóló reflexiónak is.

A nagy nemzetközi szervezetek stratégiai dokumentumaira nagyon oda kel figyelni. E szervezetek (mint például a Világbank, az OECD, az ENSZ szervezetei, vagy a Soros fejlesztő hálózat) olyan tudás birtokosai, amelynek megszerzése sok tekintetben meghaladja még a legnagyobb és leggazdagabb országok kormányainak a lehetőségeit is. A Világbank – néhány más nagy nemzetközi fejlesztő szervezethez és hálózathoz hasonlóan – hatalmas mennyiségben készíttet kutatásokat, elemzéseket és értékeléseket, kapcsolatban áll a világ legkomolyabb tudományos műhelyeivel és szisztematikusan információt és oktatáspolitikai szempontból releváns tudást gyűjt a világ szinte összes országában.

Maga a stratégia (Learning for All: Investing in People’s Knowledge and Skills to Promote Development. World Bank Group Education Strategy 2020. April 2011) a mellékletek nélkül egy alig több, mint ötven oldalas anyag. A műfajnak megfelelő módon nem más, mint egy tömör disztillátum, s csak a Világbank működését valamennyire ismerők számára nyilvánvaló, hogy milyen hatalmas tudásháttér és szisztematikus stratégiai tervezés alapján született. A Világbank utolsó oktatási stratégáját 2000-ben fogadták el. Az új stratégia lényegében az azóta lezajlott oktatási paradigma váltáshoz, a tanulási eredmények alapú megközelítés (learning outcomes based approach) uralkodóvá válásához való alkalmazkodást rögzíti. Mivel a tanulási eredmények régóta zajló, nemzetközi összehasonlítást megengedő rendszeres mérése ezen alapuló elemzések tömegét tette lehetővé, az új stratégia kiinduló pontja az, hogy a tanulási teljesítmények javulása sokkal biztosabban megelőlegezi a növekedést és fejlődést, mint a hagyományos iskolázottsági mutatók. Ennek megfelelően a stratégia hangsúlyozza, hogy bármilyen oktatási befektetés legfontosabb mércéje az, hogy bizonyítottan javítja-e a minden tanuló viagra generic tanulási eredményeit?

Mindezek alapján a stratégia által rögzített két legfontosabb cél a nemzeti oktatási reformok támogatása és az oktatási reformok globális tudáshátterének építése. Fontos a nemzeti és a globális szint közötti distinkció: a reformokhoz szükséges eszközök kormányok kezében vannak, az oktatáspolitika tudásbázisa azonban ma már csak nemzetközi referenciák és tudás alapján biztosítható. (Ezen a blogon Jánossal már sokat írtunk arról, hogy a nemzetközi referenciák és tudás figyelmen kívül hagyása a jelenlegi oktatáspolitika mérhetetlenül szerény szakmai színvonalának egyik legfontosabb oka.)

Oktatási rendszerreform:

  • A stratégia az cialisonlinegeneric365 oktatási rendszer fogalmának elmúlt évtizedekben kiterjedt értelmezését alkalmazza, mely magában foglalja az informális és nem-formális tanulás számára megnyitott lehetőségeket. Ez lehetővé teszi, hogy a reformok a sikeres tanulás útjában álló összes akadály felszámolását célozzák meg.
  • Az új stratégia enyhíti a sokak által „világbanki fundamentalizmusnak” nevezett, erősen a ráfordításokra orientált gondolkodást: erősebb hangsúly helyeződik a legkülönbözőbb ráfordítások tanulás szempontjából hatékony felhasználására.
  • A rendszerszerű megközelítés felerősíti a szakmai elszámoltathatóság elvét, amennyiben az oktatási rendszer minden elemének – különösen az oktatás kormányzásának – működése a mindenki számára biztosított eredményes tanulás követelményének rendelődik alá.
  • A jövőben a Világbank előnyben fogja részesíteni azokat a programokat, melyek a tanulási eredmények javítását célozzák meg.

A tudásháttér építése:

  • Regionális és globális keretek között a Világbank invesztálni fog az oktatási rendszerek értékelésbe, hatásvizsgálatokba és a tanulás és készségek mérésébe. Ezen kívül a Bank támogatni fogja a partnerországokat abban, hogy azok képesek legyenek megválaszolni legfontosabb kérdéseiket.
  • A Világban új megközelítéseket és „benchmarkingot” szolgáló eszközöket dolgoz ki, melyek támogatják a nemzeti oktatási reformokat.
  • Az egyes országok oktatási rendszereinek jobb megértése szolgálhatja hatékonyabb világbanki programok kidolgozását.
  • Az egyes oktatási rendszerek jobb megértése lehetővé teszi, hogy a Bank ne az általános fejlettség mutató, hanem az oktatási ed advanced set pharmacy rendszerek fejlettsége alapján érvényesítsen differenciált megközelítést.

Amint az alábbi táblázatban látszik, e két prioritás érvényesítés szolgáló eszközrendszer három eszköztípus alkalmazása szolgálja majd: tudástermelés és intagra brand megosztás, viagra online szakmai és pénzügyi támogatás és stratégiai partneri kapcsolatok.

Az anyag önmagában is érdekes olvasmány, a nemzetközi „fősodortól” éppen diametrálisan más irányba haladó magyar oktatáspolitika fényében pedig különösen az. Az új világbanki stratégia angolul itt olvasható. Jó szórakozást hozzá!

    Új hozzászólás írása